Słuchacze z grup KIDS, PRIMARY oraz Teens uczestniczą w programie Cambridge Assessment English Penfriends.

Angloschool jest zarejestrowana do programu i zostaliśmy zaproszeni do współpracy ze szkołami w Turcji i Meksyku.

 Dzieci będą miały możliwość korespondowania z kolegami i koleżankami ze szkol z całego świata. Cyklicznie szkoły partnerskie są zmieniane.

Wybrane pocztówki i listy będą zamieszczane na stronie Cambidge Assessment English, oglądanej na całym świecie oraz także na naszej stronie.

Wszyscy uczestnicy dostaną Certyfikaty Cambridge Assessment English Penfriends.

 Dzieci będą realizowały poszczególne etapy programu, omawiające zróżnicowaną tematykę np. tematem października są „ Amazing Animals” (Ciekawostki w świecie zwierząt).

Dzieci przygotowują pocztówki i listy opisując dany temat, przedstawiając go z perspektywy naszego kraju i rejonu, w którym mieszkamy.

Zapraszamy do oglądania wybranych prac uczniów.

Angielski Polska