Egzamin A2 Key i egzamin A2 Key for Schools w ANGLOSCHOOL

A2 Key for Schools to certyfikat, który poświadcza, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Key for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

 

Osoby znające język na poziomie A2 potrafią:

  • zrozumieć proste polecenia i pytania
  • wyrazić proste potrzeby i opinie
  • wypełnić formularz i napisać krótki, prosty list lub kartkę z prywatną wiadomością.

Przygotowanie do testu Key for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Key czy Key for Schools ?
Istnieją dwie wersje egzaminu Key English Test: Key oraz Key for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście Key for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej. Dla osób dorosłych posługujące się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin Key.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin Key lub Key for Schools otrzymują taki sam certyfikat Key.

Dlaczego Key for Schools?

  • Key for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
  • Key for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
  • Zdobycie certyfikatu Key for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak Preliminary for Schools czy First for Schools.
  • Kwalifikacje Cambridge English umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin Key for Schools?
Egzamin Key for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

  • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.
…………………………………………………………………………………..
Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.

1 godzina 10 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.

30 minut

Paper 3
Speaking

 

……………………………………………………………………………..

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.

8-10 minut

 

Oceny i wyniki egzaminu Key, Key for Schools.
Egzaminy Cambridge nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca). Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Key (A2 na skali Rady Europy) ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A1.

Rejestracja na egzamin Key, Key for Schools, - rejestracja.

A2 Key Wordlist

Angielski Polska