Od 1994 roku Angloschool stosuje system dualny, który oznacza, że w grupach standardowych zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez dwóch lektorów: lektora polskiego i native speakera. Zadaniem lektora polskiego jest wprowadzenie podstawowych słów i zwrotów, którymi początkujący słuchacz będzie porozumiewał się z lektorem obcojęzycznym, dopilnowanie, aby trudniejsze dla słuchaczy zagadnienia były właściwie zrozumiane (np. bardziej zawiła gramatyka) oraz dzielenie się swoim własnym doświadczeniem w uczeniu się języka  angielskiego. Native speaker z oczywistych względów „zmusza” słuchaczy do aktywnego używania języka angielskiegoudziela wskazówek co do stylu i naturalności wypowiedzi ustnych i pisemnych, wyjaśni mniej oczywiste niuanse językowe.

Obaj lektorzy starają się, aby na każdych zajęciach, oprócz teorii, znalazły się również ćwiczenia wykorzystujące nowo nabytą wiedzę w praktyce, dużo mówienia, praca w grupach i w parach (zwiększające czas wypowiadania się po angielsku poszczególnych słuchaczy). Obaj lektorzy dbają o to, aby na zajęciach słuchacze starali się mówić tylko po angielsku.

Angielski Polska