Kursy Anglo Teens są oparte na autorskim programie co – teachingu tzw. systemie dualnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez dwóch lektorów: nauczyciela polskiego, który wprowadza słownictwo i gramatykę oraz native speakera, który rozwija umiejętności komunikacyjne uczniów.  To optymalny model aktywnej nauki poprzez tzw. „zanurzenie” uczniów w języku angielskim przy jednoczesnym systematycznym wprowadzaniu nowego słownictwa i utrwalaniu struktur językowych.  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie w placówkach Angloschool na Żoliborzu, Bielanach i w Łomiankach. Nasze sale określamy jako ENGLISH SPEAKING ZONE.

Zajęcia z lektorem native speakerem rozwijają w uczniach umiejętność biegłej komunikacji w języku angielskim, mając jednocześnie wiele okazji do aktywnego używania języka ze swoimi rówieśnikami.  Obok praktycznego ćwiczenia struktur językowych, młodzież ma szansę rozwijać wiele kompetencji społecznych, tak niezbędnych w XXI Wieku. Lektor polski natomiast systematycznie pracuje nad gramatyką i słownictwem, jednocześnie ćwicząc techniki egzaminacyjne, tak potrzebne na tym etapie nauki.  Uczniowie nastoletni coraz chętniej wyrażają swoje opinie i uczestniczą w dyskusjach.  Ten ważny moment rozwoju  umiejętności społecznych warto wykorzystać  umożliwiając dziecku uczęszczanie na zajęcia w systemie dualnym.

Program grup Teens jest ambitny i intensywny.  Dbamy o to, aby zajęcia były urozmaicone metodycznie, angażujące i prowadzone aktywnie. Na zajęciach korzystamy z nowoczesnych technologii, grywalizacji, map myśli, projektów, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych, krótkich filmików i piosenek.

 

 

 

Program Anglo Teens zawiera dodatkowo bardzo istotny komponent jakim jest przygotowanie do egzaminów Cambridge A2 KEY for schools, B1 Preliminary oraz B2 First. Dzięki temu uczniowie rozwijają umiejętność stosowania strategii językowych w testach słuchowych, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Jest to praktyczny trening egzaminacyjny.  Pod koniec roku szkolnego uczniowie są zapraszani do udziału w prestiżowych egzaminach Cambridge w naszym Centrum Egzaminacyjnym. (odnośnik !!!) Jest to doskonale przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, który jest analogiczny do A2 KEY i B1 Preliminary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do zrobienia krótkiego testu on-line. Gdy otrzymamy test, skontaktujemy się z Państwem i po krótkiej rozmowie z uczniem online, metodyk zaproponuje Państwu optymalną ścieżkę rozwoju językowego dziecka na bieżący rok szkolny i zaproponuje cele na przyszłość.

Testy online dostępne są na naszej stronie.

We wrześniu zapraszamy na zajęcia pokazowe.